prowadzenie działań promujących miasto w mediach społecznościowych Facebook, Instagram

Numer umowy SK/1239/MM/158-W/2017
Data podpisania 12.06.2017
Przedmiot zamówienia: prowadzenie działań promujących miasto w mediach społecznościowych Facebook, Instagram
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Beeffective Tomasz Piotrowski
Wartość zamówienia: 11193
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 27.07.2017