Promocja miejskiego produktu turystycznego "Szlak Kulinarny Centrum Gdyni"

Numer umowy SK/1337/MM/167-W/2017
Data podpisania 30.06.2017
Przedmiot zamówienia: Promocja miejskiego produktu turystycznego "Szlak Kulinarny Centrum Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 73800
Osoba upoważniona do kontaktów: Estera Grubert
Nr telefonu: 58 668-25-35
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018