Promocja Miasta w Magazynie Idei Miejskich

Numer umowy SK/1781/MM/220-W/2017
Data podpisania 23.08.2017
Przedmiot zamówienia: Promocja Miasta w Magazynie Idei Miejskich
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AGORA S.A.
Wartość zamówienia: 43050 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 10.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017