produkcja i emisja reportażu promującego miasto, prezentującego sylwetkę i historię Leonida Teligi

Numer umowy SK/366/MM/47-W/2017
Data podpisania 22.02.2017
Przedmiot zamówienia: produkcja i emisja reportażu promującego miasto prezentującego sylwetkę i historię Leonida Teligi
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: By the wind Media sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 12300
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2017
Data udostępnienia informacji: 29.03.2017