produkcja filmu promującego miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK/1278/MM/161-W/2017
Data podpisania 09.06.2017
Przedmiot zamówienia: produkcja filmu promującego miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Prestiż Events s.c.Jakub Jakubowski Michał Stankiewicz
Wartość zamówienia: 8700
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017