produkcja filmu promującego miasto

Numer umowy SK/1901/MM/233-W/2017
Data podpisania 13.11.2017
Przedmiot zamówienia: produkcja filmu promującego miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wirtualne Firmy Agnieszka Kryk
Wartość zamówienia: 5535
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017