organizacja wydarzenia promocyjnego

Numer umowy SK/904/MM/120-W/2017
Data podpisania 28.04.2017
Przedmiot zamówienia: organizacja wydarzenia promocyjnego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa
Wartość zamówienia: 24600
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: j.pawlus@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 24.04.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017