organizacja sesji fotograficznej

Numer umowy SK/386/MM/51-W/2017
Data podpisania 10.03.2017
Przedmiot zamówienia: organizacja sesji fotograficznej i przekazanie w formie elektronicznej wybranych fotografii wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HURA STUDIO KAROL STAŃCZAK
Wartość zamówienia: 516,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2017
Data udostępnienia informacji: 25.04.2017