Organizacja konferencji prasowej w Warszawie i usługa powiadamiania mediów

Numer umowy SK/1111/MM/142-W/2017
Data podpisania 15.05.2017
Przedmiot zamówienia: Organizacja konferencji prasowej w Warszawie i usługa powiadamiania mediów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bridge Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 10.900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017