Opracowanie i druk wydawnictwa turystycznego Gdynia i Północne Kaszuby

Numer umowy SK/787/MM/109-W/2017
Data podpisania 11.04.2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i druk wydawnictwa turystycznego Gdynia i Północne Kaszuby
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Studio Factory
Wartość zamówienia: 1123,92
Osoba upoważniona do kontaktów: Estera Grubert
Nr telefonu: 58 668-25-35
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018