opracowanie graficzne

Numer umowy SK/1843/MM/227-W/2017
Data podpisania 19.09.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne i przygotowanie do druku reklamy do katalogu 42. FPFF
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENGRAM Bartosz Kotowicz
Wartość zamówienia: 1845 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 29.09.2017