Opracowanie aranżacji muzycznej wydarzenia pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/353/MM/44-W/2017
Data podpisania 28.02.2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie aranżacji muzycznej wydarzenia pn. "Gdynia inspiruje modernizmem".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Paulina Strzegowska-Skrzyńska
Wartość zamówienia: 3950 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 13.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.04.2017