Monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie w 2018 roku.

Numer umowy SK/2297/MM/260-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: Monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie w 2018 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW Sp. z o.o., Warszawa ul. Chmielna 85/87 00-805
Wartość zamówienia: 29520,00 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018