Modyfikacja strony www.gdynia.pl oraz BIP

Numer umowy SK/1560/MM/202-W/2017
Data podpisania 20.08.2017
Przedmiot zamówienia: Modyfikacja strony www.gdynia.pl oraz BIP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: NetCore Labs Sp. z o o., ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-82-03
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017