Modyfikacja strony www.gdynia.pl

Numer umowy SK/2594/MM/287-W/2017
Data podpisania 20.12.2017
Przedmiot zamówienia: Modyfikacja strony www.gdynia.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: NetCore Labs Sp. z o o., ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów, nr KRS 0000425624
Wartość zamówienia: 5166,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018