ekspozycja reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan na nośnikach outdoor w miesiącu styczniu

Numer umowy:SK/2436/MM/296-W/2016
Data podpisania:12.01.2017
Przedmiot zamówienia:ekspozycja reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan na nośnikach outdoor w miesiącu styczniu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Stroer Media sp. z o.o.
Wartość zamówienia:14944,50
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 02.12.2016
Data udostępnienia informacji: 10.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2017 12:03 Dodanie informacji Beata Sikorska