ekspozycja reklamy Gdyni w zw. z konkursem Gdyński Biznesplan na dwóch nośnikach typu Frontlight

Numer umowy:SK/2450/MM/299-W/2016
Data podpisania:23.12.2016
Przedmiot zamówienia:ekspozycja reklamy Gdyni w zw. z konkursem Gdyński Biznesplan na dwóch nośnikach typu Frontlight
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:AMS SA
Wartość zamówienia:9899,04
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 02.12.2016
Data udostępnienia informacji: 14.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2017 15:47 Dodanie informacji Beata Sikorska