Druk zaproszeń na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/575/MM/82-W/2017
Data podpisania 24.03.2017
Przedmiot zamówienia: Druk zaproszeń na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: APS Adam Palicki Sp. k. z Gdańska
Wartość zamówienia: 1181 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 08.03.2017
Data udostępnienia informacji: 12.04.2017