Druk materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Gdyni

Numer umowy SK/1063/MM/135-W/2017
Data podpisania 22.06.2017
Przedmiot zamówienia: druk materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia "SIL-VEG-DRUK" s.c.
Wartość zamówienia: 34 870,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2017
Data udostępnienia informacji: 30.06.2017