druk materiałów promocyjno-informacyjnych

Numer umowy SK/984/MM/130-W/2017
Data podpisania 04.05.2017
Przedmiot zamówienia: druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni część III
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: VIPRO s.c.
Wartość zamówienia: 30 488,09
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 04.05.2017
Data udostępnienia informacji: 23.05.2017