Druk folderu inwestycyjnego

Numer umowy SK/1955/MM/238-W/2017
Data podpisania 25.09.2017
Przedmiot zamówienia: Druk folderu inwestycyjnego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Radical Tomasz Bartelik
Wartość zamówienia: 17.904 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 16.10.2017