Automatyczne monitorowanie portalu gdynia.pl oraz BIP

Numer umowy SK/919/MM/121-W/2017
Data podpisania 11.05.2017
Przedmiot zamówienia: Automatyczne monitorowanie portalu gdynia.pl oraz BIP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Siteimpulse Konrad Caban, ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa, NIP: 5212118341
Wartość zamówienia: 983,00 PLN (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-82-03
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Nelke
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 29.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017