Aktualizacja mapy Gdyni

Numer umowy SK/1962/MM/240-W/2017
Data podpisania 26.09.2017
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja mapy Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Eko - Kapio
Wartość zamówienia: 861
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018