Z dnia 2017-12-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.12.2017 r. w sprawie:

7222/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
7223/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
7224/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
7225/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7226/17/VII/S - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7227/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Górniczej
7228/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Henryka Sienkiewicza 25
7229/17/VII/S - przekazania mienia służącego realizacji zadań Gminy Miasta Gdyni
7230/17/VII/S - przekazania mienia służącego realizacji zadań Gminy Miasta Gdyni
7231/17/VII/P - ustalenia wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego
7232/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 3843/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
7233/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Dni otwarte klubu Rodzice Witomino”
7234/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub Rodzica na Obłużu”
7235/17/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 r.”
7236/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Leszczynki 68 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
7237/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Leszczynki 69 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
7238/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 101 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7239/17/VII/P - zawarcia umowy najmu części powierzchni budynku położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową SENIOR im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Gdyni
7240/17/VII/P - zawarcia umowy podnajmu części powierzchni budynku położonego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz Zakładu Rehabilitacji Sp. z o.o.
7242/17/VII/R - uchylające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011-2014
7243/17/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod tytułem: Punkt dystrybucji żywności świeżej „Za stołem” przy ulicy Lotników 86

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017