Z dnia 2017-12-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 r. w sprawie:

7216/17/VII/M - wyrażenia zgody na organizację szesnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2018”
7217/17/VII/M - zmiany treści umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarczą w Gdyni do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017