Z dnia 2017-12-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.12.2017 r. w sprawie:

7129/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
7130/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
7131/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
7132/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
7133/17/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni
7134/17/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
7135/17/VII/P - udzielenia dotacji inwestycyjnej Centrum Kultury
7136/17/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu ratowniczego i elementów umundurowania dla OSP przy PKM Sp. z o.o. Gdynia
7137/17/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi jako obiekty czasowe ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
7138/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców
7139/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7140/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 2 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7141/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 2 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7142/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7143/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7144/17/VII/P - zawarcia ugody z Gminą Kosakowo
7145/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/5/PNG/5/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Andrzejem Misiewiczem Z.P.H. „AMIS” o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz. nr 57 obręb 0017 Karwiny)
7146/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/1/PNG/1/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Clear Channel Poland Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz. nr 26 obręb 0017 Karwiny)
7147/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/3/PNG/3/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Clear Channel Poland Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1106 obręb 0017 Grabówek)
7148/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/4/PNG/4/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Clear Channel Poland Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej (dz. nr 1518 obręb 0027 Wielki Kack)
7149/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7150/17/VII/P - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Legionów 62-66 w Gdyni
7151/17/VII/U - zawarcia umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa lodowiska w Gdyni
7152/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kolonia
7153/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Partyzantów
7154/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/7/PNG/7/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz. nr 113/2 obręb 0025 Redłowo)
7155/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/8/PNG/8/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego (dz. nr 762 obręb 0026 Śródmieście)
7156/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/9/PNG/9/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Drzymały (dz. nr 532 obręb 0018 Leszczynki)
7157/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/10/PNG/10/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1341 obręb 0015 Grabówek)
7158/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/11/PNG/11/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1909 obręb 0010 Chylonia)
7159/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/12/PNG/12/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Cityboard Media Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1581 obręb 0012 Cisowa)
7160/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018
7161/17/VII/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosku Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
7162/17/VII/M - opinii dot. projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
7163/17/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
7164/17/VII/P - wykazu nieruchomości o pow. 41 m2 stanowiącej część działki 1755 obręb 0020 Obłuże - położonej w Gdyni przy ul. Stolarskiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
7165/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów
7166/17/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na realizację programu polityki zdrowotnej „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży” podtytuł: „Sport, Zdrowie, Rodzina”
7167/17/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
7168/17/VII/M - wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Greenway Infrastructure Poland z siedzibą w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017