Z dnia 2017-12-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2017 r. w sprawie:

7084/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
7085/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
7086/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 roku
7087/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7088/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7089/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7090/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7091/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia „5 Gala Outsourcing Stars”
7092/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Gdyni w trybie bezprzetargowym
7093/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
7094/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7095/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 9C przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
7096/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Dembińskiego 75C przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7097/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 102C przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7098/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 13B przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7099/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów
7100/17/VII/P - przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018
7101/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, dotyczącego zlecenia zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
7102/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7103/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7104/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7105/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Forum Gospodarczego VIZJA ROZWOJU"
7106/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej 129 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
7107/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7108/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7109/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7110/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7111/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7112/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7113/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7114/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7115/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7116/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7117/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/238/PD/32-W/2017
7118/17/VII/M - zmiany zarządzenia nr 7026/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017r. dotyczącego montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” w Gdyni
7119/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7120/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7121/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7122/17/VII/M - aneksu nr 1 do Porozumienia Klastra INNOeCAR, dotyczącego rozszerzenia grona Partnerów-Założycieli Klastra INNOeCAR
7123/17/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w 2018 roku
7124/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej
7125/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 58 w Gdyni
7126/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa na czas pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 9 w Gdyni
7127/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/480/PD/45-W/2017
7128/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.12.2017
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017