Z dnia 2017-11-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. w sprawie:
6983/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6984/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6985/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6986/17/VII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
6987/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6988/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 5 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 21 w Gdyni
6989/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sucharskiego 10 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 44 w Gdyni
6990/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 63 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6991/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Paderewskiego 3-5 (A), przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6992/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Paderewskiego 3-5 (B), przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6993/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej
6994/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej
6995/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
6996/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz wnioskodawcy
6997/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska A2
6998/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska A3
6999/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa
7000/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na budowie dojazdu do przedszkola przy ul. Kwiatkowskiej w Gdyni
7001/17/VII/M - nieodpłatnego przekazania wyposażenia placu zabaw na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego, będącej gdyńską, samorządową placówką oświatową
7002/17/VII/P - ustalenia ceny garażu numer 3 oraz ogłoszenia wykazu dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera 14 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
7003/17/VII/P - ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntu zabudowanego garażami wzniesionymi ze środków własnych najemców oraz za najem garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
7004/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 1 roku
7005/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Apisa
7006/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Stryjskiej 29 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7007/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej 43 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 16 w Gdyni
7008/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Godebskiego 8 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 33 w Gdyni
7009/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat
7010/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku
7011/17/VII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! z siedzibą w Warszawie na powierzenia zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
7012/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 3567/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
7013/17/VII/O - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 3/99/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie: powołania Pani Beaty Wachowiak - Zwara na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
7014/17/VII/O - dokonania zmian w umowie Nr KB/72/PON/17/W/2016 zawartej dnia 4 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni
7015/17/VII/O - dokonania zmian w umowie Nr KB/89/PON/22/W/2017 zawartej dnia 13 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji
7016/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Paderewskiego 3-5 (C), przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7017/17/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Jadwigi Królowej w Gdyni
7018/17/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni
7019/17/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której zarządcą jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
7020/17/VII/M - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017