Z dnia 2017-11-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.11.2017 r. w sprawie:

6924/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr KB/43/PD/6-W/2017
6925/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
6926/17/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 6 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1533, obręb 0013 Działki Leśne
6927/17/VII/P - zwolnienia z obowiązku usunięcia płotu przy ul. Cechowej
6928/17/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 237 - Przedszkole Nr 56 w Gdyni
6929/17/VII/P - podpisania umowy dot. skomunikowania Przedszkola nr 32 przy ul. Kcyńskiej 6 w Gdyni
6930/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Swarzewskiej
6931/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 43 w Gdyni
6932/17/VII/P - ustalenia wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego
6933/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
6934/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6935/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni
6936/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia przez Gminę Miasta Gdyni określającego warunki realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w ulicy Wiczlińskiej w Gdyni
6937/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Leopolda Staffa 10 do korzystania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Gdyni
6938/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 73 do korzystania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gdyni
6939/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6940/17/VII/U - akceptacji zmiany umów w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
6941/17/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen. Maczka w Gdyni
6942/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6943/17/VII/M - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego
6944/17/VII/R - lokalnych konsultacji społecznych w dzielnicy Grabówek dotyczących organizacji ruchu na ulicach M. Beniowskiego i Kapitańskiej
6945/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (…)
6946/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (…)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017