Z dnia 2017-10-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 r. w sprawie:
6853/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6854/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6855/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017