Z dnia 2017-10-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.10.2017 r. w sprawie:

6761/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/134/PD/27-W/2017
6762/17/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie zagospodarowanie odpadów komunalnych
6763/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku
6764/17/VII/R - przystąpienia do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdyni
6765/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6766/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6767/17/VII/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszenia
6768/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Cyprysowej
6769/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6770/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6771/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wzgórze Bernadowo przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6772/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krzywoustego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczoneg
6773/17/VII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej
6774/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Przemyskiej 34, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6775/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zwierzynieckiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
6776/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Chwarznieńskiej i Hodowlanej
6777/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację Mistrzostw Europy w Tańcu Irlandzkim
6778/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
6779/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
6780/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
6781/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6782/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gdyni
6783/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni
6784/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Gdyni
6785/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Gdyni
6786/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni
6787/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
6788/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni
6789/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni
6790/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
6791/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni
6792/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni
6793/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni
6794/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
6795/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
6796/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
6797/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni
6798/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni
6799/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni
6800/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni
6801/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni
6802/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
6803/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni
6804/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 4 w Gdyni
6805/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Gdyni
6806/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 6 w Gdyni
6807/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 7 „Bursztynowa Siódemka” w Gdyni
6808/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
6809/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 9 w Gdyni
6810/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni
6811/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 13 w Gdyni
6812/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 14 w Gdyni
6813/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 15 w Gdyni
6814/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 16 w Gdyni
6815/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 18 w Gdyni
6816/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 19 w Gdyni
6817/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 21 „Demptusiowo” w Gdyni
6818/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 22 w Gdyni
6819/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 23 w Gdyni
6820/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni
6821/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 25 w Gdyni
6822/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 26 „Bajkowa Kraina” w Gdyni
6823/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 27 „Malutkowo” w Gdyni
6824/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 28 w Gdyni
6825/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 29 w Gdyni
6826/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 30 w Gdyni
6827/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni
6828/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni
6829/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni
6830/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 36 „Złota Rybka” w Gdyni
6831/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni
6832/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 43 „Jantarek” w Gdyni
6833/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 44 w Gdyni
6834/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni
6835/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 47 w Gdyni
6836/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni
6837/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 49 w Gdyni
6838/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 51 w Gdyni
6839/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 52 w Gdyni
6840/17/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej pn. „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni”
6841/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6842/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 1 roku
6843/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 30 m2 stanowiącej część działki 1303 obręb 0021 Oksywie - położonej w Gdyni przy ul. Inż. Śmidowicza - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6844/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6845/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Grabowo 12 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 17 w Gdyni
6846/17/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją „Dla Was” na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod tytułem: „Być jak Święty Mikołaj”
6847/17/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
6848/17/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
6849/17/VII/M - zmieniający Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 4984/16/VII/M z 23.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
6850/17/VII/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
6851/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
6852/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Blisko Mam Cię – II edycja”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2017 11:40 Korekta Sybilla Stolarczyk
28.11.2017 11:38 Korekta Sybilla Stolarczyk