Z dnia 2017-09-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.09.2017 r. w sprawie:

6584/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6585/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6586/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6587/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
6588/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6589/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Stefana Okrzei 6 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdyni
6590/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. 10 Lutego 26 do korzystania przez XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
6591/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6592/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6593/17/VII/O - udzielenia dotacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
6594/17/VII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
6595/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację Koncertu Charytatywnego dla chorych uczennicy oraz absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
6596/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
6597/17/VII/U - zmiany zarządzenia nr 6475/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r. w sprawie uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2016r”
6598/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 61 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
6599/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni u zbiegu ulic: Aragońskiej i Andaluzyjskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6600/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6601/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku
6602/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku
6603/17/VII/M - przyjęcia Regulaminu czwartej edycji projektu „Gdyński BiznesMam”
6604/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Oberasbach w Niemczech uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017