Z dnia 2017-09-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.09.2017 r. w sprawie:

6571/17/VII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Caritas Archidiecezji Gdańskiej
6572/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni , na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z budową ścieżek rowerowych” (Zadanie 1) i „Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. J. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” (Zadanie 2)
6573/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Okrzei w Gdyni
6574/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6575/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów (1) budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, (2) rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, (3) rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza
6576/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/43/PD/6-W/2017
6577/17/VII/P - wsparcie podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania "Spotkanie Klubu Rodzica Razem na Działkach Leśnych"
6578/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza
6579/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
6580/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017