Z dnia 2017-08-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.08.2017 r. w sprawie:

6543/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6544/17/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
6545/17/VII/P - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Karwiny” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości stanowiących działki drogowe oraz wydzielone pod wodami płynącymi
6546/17/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka/ul. Ledóchowskiego, ul. Unruga/ ul. Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska/ul. Owsiana, ul. Kopernika/ul. Cylkowskiego, ul. Plac Górnośląski, ul. Widna/ul. Chwarznieńska, ul. Nowowiczlińska/Obwodnica, ul .Rdestowa, ul. Chwarznieńska, ul. Staniszewskiego
6547/17/VII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
6548/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście, na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”
6549/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządem Wojewódzkim, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
6550/17/VII/P - rozwiązania z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 9
6551/17/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 61 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1538, obręb 0013 Działki Leśne
6552/17/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 73 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1539, obręb 0013 Działki Leśne
6553/17/VII/U - objęcia systemem monitorowania zużycia energii InvisoLite gminnych budynków wchodzących w skład majątku Gminy Miasta Gdyni
6554/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wolności 25 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni
6555/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 75 do korzystania przez Technikum nr 4 w Gdyni
6556/17/VII/M - wykonania remontów 11 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 8, Chwarznieńskiej 176A, Kalksztajnów 11, Komandorskiej 16B, Leszczynki 175A, Morskiej 176-184, Okrzei 22B, Opata Hackiego 23, Opata Hackiego 23, Warszawskiej 47 i Zamenhofa 7
6557/17/VII/M - przyjęcia Regulaminu trzeciej edycji projektu „GDYNIA KREATYWNA”
6558/17/VII/R - porozumienia dotyczącego współpracy w realizacji akcji edukacyjnej „Sprzątanie Gdyni 2017” oraz przyjęcia regulaminu konkursu ekologicznego dla szkół dotyczącego segregacji odpadów w ramach międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”
6559/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, do współdecydowania o rozwiązaniach miejskich w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r.
6560/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 3843/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
6561/17/VII/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do udziału w projekcie pt.: „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.09.2017