Z dnia 2017-08-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.08.2017 r. w sprawie:

6476/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6477/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6478/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6479/17/VII/M - wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 38, Legionów 55, Janka Wiśniewskiego 11, Żeglarzy 5 i Żeliwnej 19
6480/17/VII/M - wykonania remontu gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Swarzewskiej 60
6481/17/VII/M - przyjęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
6482/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjnych
6483/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2017 r.”
6484/17/VII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5944/17/VII/R z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018
6485/17/VII/O - zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni
6486/17/VII/O - zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni
6487/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6488/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018
6489/17/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznej obejmującej zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych do gałęzi
6490/17/VII/M - wyboru zespołu do spraw restrukturyzacji Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4
6491/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 10 z dnia 16.02.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 97 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
6492/17/VII/O - zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4, dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczka”, dyrektora Przedszkola nr 6 , dyrektora Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami”, dyrektora Przedszkola nr 13, dyrektora Przedszkola nr 14, dyrektora Przedszkola nr 18, dyrektora Przedszkola nr 19, dyrektora Przedszkola nr 21 „Demptusiowo”, dyrektora Przedszkola nr 22, dyrektora Przedszkola nr 23, dyrektora Przedszkola nr 24 im. Janusza Korczaka, dyrektora Przedszkola nr 26 „Bajkowa Kraina”, dyrektora Przedszkola nr 27 „Malutkowo”, dyrektora Przedszkola nr 31 „Bajeczka”, dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki”, dyrektora Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami”, dyrektora Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem”, dyrektora Przedszkola nr 43 „Jantarek”, dyrektora Przedszkola nr 49, dyrektora Przedszkola nr 51, dyrektora Przedszkola nr 56, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44, dyrektora Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni
6493/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji projektu organizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
6494/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, do współdecydowania o rozwiązaniach miejskich w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017