Z dnia 2017-07-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2017 r. w sprawie:

6405/17/VII/M - zmiany treści umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarcza w Gdyni do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
6406/17/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań KM PSP w Gdyni w 2017 r. - porozumienie nr 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.07.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017