Z dnia 2017-07-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. w sprawie:

6367/17/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2017
6368/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6369/17/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6370/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6371/17/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6372/17/VII/U - zawarcia umowy określającej zasady patronatu Narodowego Instytutu Dziedzictwa nad 6. międzynarodową konferencją "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni", która odbędzie się w Gdyni w dniach 24-26 maja 2018 r.
6373/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Morskiej w Gdyni
6374/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/125/PD/25-W/2017
6375/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/43/PD/6-W/2017
6376/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
6377/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”
6378/17/VII/M - przyjęcia treści porozumienia o współpracy w ramach promocji Programu „Rekomendowany Pracodawca”
6379/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 3/2017 z dnia 23.03.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Abrahama 50-56 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z premią BGK
6380/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2017 z dnia 14.03.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
6381/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017