Z dnia 2017-06-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.06.2017 r. w sprawie:

6338/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6339/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
6340/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
6341/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
6342/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020
6343/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru”
6344/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6345/17/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
6346/17/VII/K - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6347/17/VII/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
6348/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie dzielnicy Gdynia Dąbrowa
6349/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Śniadanie w Klubie Mam Gdynia”
6350/17/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Komitetem Budowy Drogi przy ul. Wzgórze Bernadowo dotyczącej nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z infrastrukturą przy ul. Wzgórze Bernadowo dz. Nr 2912 obręb ewidencyjny Nr 0019 Mały Kack (dawniej dz. Nr 101/25 KM3 o. Wielki Kack) wraz z przeniesieniem na gminę autorskich praw majątkowych i zależnych do tej dokumentacji
6351/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Łyskowskiego 4 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6352/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lotników 152 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6353/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do wszelkich czynności związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pt. „Południowo Bałtycka Sieć Grup Młodzieżowych” jako partnerowi stowarzyszonemu, w ramach Projektu grantowego "Interreg Południowy Bałtyk" realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6354/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6355/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu wychowanka Przedszkola nr 5 w Gdyni na finał Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie
6356/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni na Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych w Unihokeju
6357/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem na Ukrainę uczniów i opiekunów z Gimnazjum nr 4 w ramach realizowanej wymiany młodzieży ze szkołą w Drohobyczu
6358/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni na Mistrzostwa Polski Gimnazjów w koszykówce dziewcząt w Elblągu
6359/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego na finał LG Mistrzostw Polski Szkół w E-Sporcie
6360/17/VII/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji szkoleń oraz imprez kajakowych
6361/17/VII/R - zmiany zarządzenia 6279/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2017r. dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.06.2017
Data udostępnienia informacji: 04.07.2017