Z dnia 2017-06-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.06.2017 r. w sprawie:
 
6263/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na prowadzenie „Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych”
6264/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 9/2017 z dnia 22.03.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego
6265/17/VII/R - powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
6266/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6267/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6268/17/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
6269/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6270/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
6271/17/VII/P - wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego oraz uprawnień wynikających z aktów prawnych organów Gminy Miasta Gdyni
6272/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
6273/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/124/PD/24-W/2017
6274/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą w Warszawie, dotyczącej dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdyni
6275/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 6233/17/VII/O z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Kolonia Poznaj Polskie Góry - Bieszczady”
6276/17/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku
6277/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6278/17/VII/O - powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017