Z dnia 2017-05-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017 r. w sprawie:

6152/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym
6153/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia
6154/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6155/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6156/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2016
6157/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2016
6158/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2016
6159/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6160/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6161/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
6162/17/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w ramach realizacji projektu „Zapraszamy jerzyki na Karwiny” w roku 2017
6163/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”
6164/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6165/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
6166/17/VII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
6167/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waleriana Szefki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6168/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6169/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6170/17/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
6171/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6172/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy Al. Marszałka Piłsudskiego
6173/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego – utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat
6174/17/VII/M - zmieniające zarządzenie nr 1959/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdyni
6175/17/VII/M - powołania Komisji d/s Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017