Z dnia 2017-05-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.05.2017 r. w sprawie:

6125/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6126/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6127/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6128/17/VII/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
6129/17/VII/O - zawarcia aneksu do umowy nr: SK/718/OZ/36-W/2017
6130/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6131/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6132/17/VII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Abrahama 68, Arciszewskich 27A, Dickmana 18, Dickmana 20, Krasickiego 12, Płk. Dąbka 187 i Porazińskiej 6C
6133/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Św. Piotra 23 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6134/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6135/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6136/17/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni imprez sportowych” w 2017 roku
6137/17/VII/P - zawarcia umowy licencyjnej
6138/17/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera 65
6139/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy: nr KB/560/UI/98-W/2014 z dnia 14.08.2014 r., dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową infrastruktury kolidującej i odtworzeniem nawierzchni drogowej po robotach sanitarnych w ul. Akacjowej, Cyprysowej, Bukowej, Kasztanowej, Kaprów i Al. Zwycięstwa”
6140/17/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w ramach realizacji projektu „Zapraszamy jerzyki na Karwiny” w roku 2017
6141/17/VII/R - powierzenia organizacji pozarządowej realizację zadania wskazanego w ofercie złożonej, w trybie art. 19a
6142/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Komandorskiej 46 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
6143/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Śląskiej 12-14 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6144/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)
6145/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)
6146/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pn. „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)
6147/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Śląskiej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia
6148/17/VII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017