Z dnia 2017-05-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2017 r. w sprawie:

6108/17/VII/P - ogłoszenia konkursu na scenariusz spotu animowanego w ramach kampanii społecznej „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”
6109/17/VII/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
6110/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
6111/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Babie Doły przedsięwzięcia remontowego
6112/17/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
6113/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6114/17/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40
6115/17/VII/P - ustalenia warunków użytkowania wieczystego ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 10 Lutego 19
6116/17/VII/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2017”
6117/17/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017
6118/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
6119/17/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
6120/17/VII/M - wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Komandorskiej 46A, Morskiej 148, Rolniczej 14, Rolniczej 14, Rolniczej 16, Śląskiej 51, Widnej 13 i Zamenhofa 10
6121/17/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją „Przyjazny Dom” na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6122/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego – utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat
6123/17/VII/O - powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44, dyrektora Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Gdyni
6124/17/VII/O - powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2017 12:42 Korekta Sybilla Stolarczyk