Z dnia 2017-04-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.04.2017 r. w sprawie:

6047/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza
6048/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
6049/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2017
6050/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięcia inwestycyjno – remontowego na rok 2017
6051/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018
6052/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
6053/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Boh. Starówki Warszawskiej 16, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6054/17/VII/P - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu dla garażu numer 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
6055/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6056/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku
6057/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Orłowskiej
6058/17/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskania kompletu uzgodnień i wniosków dla zadania „Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w Gdyni” oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego nad sporządzoną dokumentacją
6059/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2017
6060/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Działki Leśne zadania inwestycyjno - remontowego
6061/17/VII/R - upoważnienia do podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.04.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017