Z dnia 2017-03-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.03.2017 r. w sprawie:

5901/17/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia w 2017 r.

5902/17/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XII Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni

5903/17/VII/S - najmu powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni i budynku przy ulicy 10 Lutego 24 z przeznaczeniem na punkt kserograficzny

5904/17/VII/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego maszyny poligraficznej Ploter kolorowy modelu OCE TCS TCS500 o numerze fabrycznym 552004208

5905/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Legionów 61, 108, 110, oraz przy ul. Powstania Śląskiego 2, 4, 4A, 6-8 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5906/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym

5907/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5908/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata

5909/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców

5910/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

5911/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 33 oraz przy ul. Starogardzkiej 10 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5912/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5913/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną

5914/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

5915/17/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej

5916/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej 1C (lokal mieszkalny nr 5)

5917/17/VII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017

5918/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.

5919/17/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2017 roku

5920/17/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2017 roku

5921/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5922/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

5923/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Łęczyckiej, stanowiących własność Skarbu Państwa

5924/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do podpisania z RWS PROPERTUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 687 o pow. 7 m2, obręb 0027 Wielki Kack, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr GD1Y/00111325/3, stanowiącej własność województwa pomorskiego

5925/17/VII/O - sfinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

5926/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku

5927/17/VII/M - stawek czynszu najmu w lokalach socjalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 31.03.2017