Z dnia 2017-03-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2017 r. w sprawie:

5899/17/VII/M - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 5725/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lutego 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

5900/17/VII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór Partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017