Z dnia 2017-02-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2017 r. w sprawie:
5769/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć remontowych
5770/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018
5771/17/VII/R - zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4
5772/17/VII/R - zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 37A
5773/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzeszkowej 1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
5774/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. S. Dąbka, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5775/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 1 - POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
5776/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II
5777/17/VII/S - udostępnienia pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2017r.
5778/17/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta" (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
5779/17/VII/U - wyrażenia zgody na przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga" stanowiącego element kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2016"
5780/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5781/17/VII/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły" oraz „Poznaj pracę biologa" organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
5782/17/VII/O - przekazania środków na realizację programu „ Szkół Otwartych"
5783/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni"
5784/17/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie prac budowlano-inwestycyjnych na gminnym ciągu komunikacyjnym, usytuowanym na działkach o numerach ewidencyjnych: 855, 857, 859, 860, obręb 0019 Mały Kack w Gdyni
5785/17/VII/R - darowizny oprogramowania Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni
5786/17/VII/R - użyczenia Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni zestawu do pomiaru hałasu emitowanego przez pojazdy oraz mobilny analizator spalin wraz z komputerem przenośnym
5787/17/VII/S - sprzedaży w drodze przetargu ofertowego maszyny poligraficznej Ploter kolorowy modelu OCE TCS TCS500 o numerze fabrycznym 552004208
5788/17/VII/M - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór partnera do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdynia i obszaru ZIT - etap I"
5789/17/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego skierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowego domu samopomocy zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
5790/17/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5791/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
5792/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Gimnazjum nr 4 do Wrocławia w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination"
5793/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu Galaxy Team Gdynia z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Świata Cheerleaders w Orlando, w USA
5794/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych na „ pierwsze kroki żeglarstwa" do Giżycka
5795/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego do Warszawy
5796/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w La Roche-sur-Yon we Francji grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w ramach międzynarodowego festiwalu licealnych teatrów francuskojęzycznych
5797/17/VII/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację programu „Od drzwi do drzwi"
5798/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5629/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 2012 roku w części dotyczącej regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 27.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2017 15:32 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk