Z dnia 2017-01-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2017-01-24 w sprawie:
5634/17/VII/S -
zatwierdzenia „Planu urządzenia lasu - lasy komunalne Miasta Gdyni na lata 2016-2025"
5635/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5636/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5637/17/VII/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
5638/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
5639/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
5640/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
5641/17/VII/R - zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami", planowanego do realizacji w granicach administracyjnych Gdańska, Gdyni i Sopotu
5642/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
5643/17/VII/P - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu dla garażu numer 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
5644/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nasypowej i Śmidowicza
5645/17/VII/M - udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
5646/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5647/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5648/17/VII/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. GA 64640
5649/17/VII/O - powołania Komisji oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
5650/17/VII/O - powołania Komisji oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym
5651/17/VII/P - akceptacji treści umowy PN/14/PNG/14/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy ul.Rolniczej (dz.nr 204 obręb 0028 Witomino-Radiostacja)
5652/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN /12/PNG/12/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o. o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej (dz.nr 1518 obręb 0027 Wielki Kack)
5653/17/VII/P - akceptacji treści umowy PN/13/PNG/13/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (część dz.nr 2067 obręb 0022 Orłowo)
5654/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN /11/PNG/11/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1106 obręb 0015 Grabówek)
5655/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/2/PNG/2/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1341 obręb 0015 Grabówek)
5656/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/3/PNG/3/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1909 obręb 0010 Chylonia)
5657/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/1/PNG/1/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1581 obręb 0012 Cisowa)
5658/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/7/PNG/7/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Drzymały (dz.nr 532 obręb 0018 Leszczynki)
5659/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/4/PNG/4/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego (dz.nr 762 obręb 0026 Śródmieście)
5660/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/6/PNG/6/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz.nr 253 obręb 0025 Redłowo)
5661/17/VII/R - podpisania wniosku samorządu powiatowego o dofinansowanie ze środków PFRON zawierającego opisy projektów własnych samorządu powiatowego oraz podpisywania półrocznych sprawozdań oraz rozliczeń w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
5662/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem gdyńskich uczniów do Włoch w ramach projektu „W poszukiwaniu ulubionego miejsca na spędzenie urlopu...Przemierzając Europę!"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 10:51 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski