Z dnia 2017-01-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2017-01-10 w sprawie:
5567/17/VII/K -
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasta Gdyni - Gdyni-Mieście na Prawach Powiatu
5568/17/VII/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5569/17/VII/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
5570/17/VII/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
5571/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r. dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński"
5572/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
5573/17/VII/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
5574/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją opłat z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi
5575/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
5576/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5577/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5578/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5579/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
5580/17/VII/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
5581/17/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
5582/17/VII/P - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jaskółczej
5583/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/821/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
5584/17/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - Witomino
5585/17/VII/R - zatwierdzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni i przekazania do konsultacji społecznych
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 10:45 Korekta Piotr Wiśniewski
01.02.2017 10:45 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski