Z dnia 2017-01-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2017-01-03 w sprawie:
5539/17/VII/P -
rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
5540/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni
5541/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni
5542/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
5543/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
5544/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
5545/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
5546/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
5547/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników I edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica" oraz wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów
5548/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5549/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone w konkursie ofert na rok 2017 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
5550/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
5551/17/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Hallera 31A
5552/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
5553/17/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
5554/17/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
5555/17/VII/S - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych
5556/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
5557/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
5558/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
5559/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
5560/17/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia -ploter frezujący"
5561/17/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż osłony chroniącej stanowisko kas i informacji."
5562/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej
5563/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Promiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat
5564/17/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 B
5565/17/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 C
5566/17/VII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 10:43 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski