Narzędzia

Numer umowy KB/139/SMO/4/W/2017
Data podpisania 31.01.2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi na potrzeby Brygady Kolibki
Zamawiający: Biuro Ogrodnika Miasta
Wykonawca: Bosch Centrum Gdynia D.I.W. Wałczyk sp.j.
Wartość zamówienia: 23 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Nr telefonu: 58 620-27-84
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta w Gdyni przy Al.Zwycięstwa 291A

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2017
Data udostępnienia informacji: 24.11.2017